Sebeláska je stav bytí

Sebeláska je projevem vztahu k sobě, vyjadřuje, jak dalece uznáváme a přijímáme všechny části naší osobnosti

Sebeláska je projevem vztahu k sobě, vyjadřuje to, jak dalece uznáváme a přijímáme všechny části naší osobnosti se všemi našimi klady i nedostatky. Vyjadřuje přijetí sebe sama jako nedílného celku tělesného, mentálního a duševního bytí. Od toho, zda se máme rádi a nakolik si sami sebe vážíme, se odvíjí také kvalita našich vztahů. Pokud máme sami sebe dostatečně rádi a dovedeme se ocenit, pak jsme schopni lásku dávat, přijímat ji a nastavovat si ve vztazích zdravé hranice.

V dětství jsme si vytvořili přesvědčení, že nejsme dostateční

V naší kultuře bylo pěstování lásky k sobě ještě donedávna považováno za projev sobectví. Zejména ženy byly po generace zvyklé stavět samy sebe a své potřeby na poslední místo. Překážkou k dosažení stavu sebelásky je především zvnitřněné, chybné přesvědčení, že si lásku nezasloužíme. Tento podvědomý program pochází nejčastěji z dětství, kdy se nám z různých důvodů nedostalo plného a bezpodmínečného přijetí. Protože jsme se necítili dostatečně milování, vytvořili jsme si přesvědčení, že nejsme dostateční takoví, jací jsme.

Ze strachu, abychom byli přijímáni, jsme si  vytvořili falešné já

Rodiče a další dospělé autority v nás také mohli nevědomě vytvářet pocity méněcennosti a negativní obraz o sobě prostřednictvím necitlivých poznámek o našem těle či o našich schopnostech. Jednou z příčin vytvoření negativního sebeobrazu o sobě a sklonu k sebepodceňování může být také vliv vrstevníků, kteří si prostřednictvím ponižování druhých řeší vlastní frustraci z nenaplněných potřeb.
Ze strachu, abychom byli přijímáni a milováni, jsme si pod tlakem rodiny, autorit a institucí kdysi vytvořili své falešné já, které se naučilo nedávat najevo své skutečné pocity a touhy. Pokud k sobě nyní budeme laskaví a věnujeme dostatečnou pozornost sami sobě a svým potřebám, zjistíme, že tato chybná, naprogramovaná přesvědčení nevypovídají nic o nás, jelikož jsou pouze projekcí toho, jak vidí svět druzí.

Neexistuje žádná nadřazenost a podřazenost

Pochopíme, že dokonalost a nedokonalost existují vedle sebe a že nikdo není lepší nebo horší než my, že neexistuje žádná nadřazenost a podřazenost a že každý člověk je hoden lásky. Toto uvědomění nás povede k ukončení konfliktu se sebou sama a k podniknutí dobrodružné výpravy ke svému pravému, autentickému já. V roli průzkumníka svého vnitřního světa máme možnost uvnitř sebe najít dosud ukryté poklady a touhy, které čekají na to, až budou objeveny. Díky tomu budeme moci naplno využít svůj potenciál a začít si tvořit život, do kterého se zamilujeme.

webinář Vnitřní dítě zdarma ke stažení zde:

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.