Jak nám podvědomé programy brání v úspěchu?

podvědomé programy

Co jsou podvědomé programy?

Věděli jste, že podle vědců až 97% našeho života řídí podvědomé programy a že většina z nich vznikla v našem dětství a dospívání a dokonce i v prenatálním období? A že další podvědomé programy vznikly v dospělosti, na základě zkušeností a prožitků? A věděli jste, že jen přibližně pouze ze 3% jednáme ve svém životě vědomě?

Kde se podvědomé programy a bloky uvnitř nás vzaly?

Podvědomé programy a bloky pochází z interakce s jinými lidmi či ze zkušeností a prožitků, některé podvědomé programy nám slouží ke zautomatizování každodenních činností, jsou jakýmisi návody, jak se co dělá (např. řízení auta, čištění zubů atp.). Více než 70% z nich jsou ale oslabující, sebelimitující přesvědčení a stahují nás dolů v našem každodenním životě anebo tehdy, když se chceme prosadit či seberealizovat se. Kdysi k tomu stačila třeba jen určitá kritická (ač třeba dobře míněná) poznámka od někoho z rodiny, autorit či vrstevníků, která zapříčinila to, že se člověk v různých ohledech začne podceňovat. Tyto sebeblokující, podvědomé programy vznikly původně jako ochranná strategie, kdy se nás naše mysl snažila například formou strachu ochránit před dalším zklamáním či bolestí. Každý člověk má jinou „sadu“ programů v závislosti na prostředí, ve kterém vyrůstal a jaké zkušenosti v životě prožíval.

Jak nám bloky a podvědomé programy brání se prosadit či efektivně podnikat?

Častým programem, který si neseme ze svého dětství, je přesvědčení, že nejsem dost dobrá/ý. Velmi těžko se bude člověku vystupovatkomfortní zóny, držet si hranice či něco prezentovat, pokud bude mít strachodmítnutí nebo kritiky a nebude mít vybudované zdravé sebevědomí a sebejistotu ve vlastní dovednosti, nebo bude mít obtíže ve stanovení adekvátní odměny za svoji práci. Problémy v partnerských vztazích nebo s dětmi budou příčinou oslabení, člověku to bude brát energii, bude se mu těžko tvořit a být přítomný pro klienty. Další bloky a strach ze selhání, strach z neúspěchu nebo perfekcionismus mohou ztěžovat realizaci jinak skvělých projektů. Další programy se mohou týkat například financí, takovým nejčastějším programem je z rodiny převzatý program, že peníze kazí charakter nebo že se musí hodně šetřit a tvrdě pracovat, abychom je měli. Programy vzniklé na základě srovnávání se s druhými nám také může velmi slušně srážet sebevědomí. Anebo pokud člověk v minulosti vytvořil neúspěšný projekt, naskočí mu vzoreček, že to tak bude i příště, mysl mu vytvoří ochrannou strategii před dalším zklamáním. A to je škoda, protože na úspěšnost prodeje nebo projektu má vliv více faktorů a nemusí to být nutně tím, že to bylo špatné.

Jak se s bloky a podvědomými programy vypořádat?

Kdysi nám to bylo k něčemu dobré, ale pokud chceme s těmi věcmi pracovat, osobně doporučuji metodu EFT terapie, protože ta dokáže odstranit příčiny problému. Já sama jsem vyzkoušela několik cest a trvalo mi to poměrně dlouho, ale jakmile jsem začala pracovat s metodou EFT, děly se věci.  Více o EFT terapii https://www.lecivykruh.cz/eft-terapie/ Metodě EFT terapie se budu věnovat v dalších textech.

Při terapiích se mi potvrzuje, že u velké části problémů vede velmi často vlákno do dětství či dospívání.  Tomuto tématu se budu věnovat v dalším článku.

Jsem certifikovaná EFT terapeutka a lektorka s výcvikem přímo u zakladatelky EFT v ČR, , která je žačkou tvůrce metody G.Craiga. Řadu let se věnuji vlivu prostředí na osobnost člověka. Fascinuje mě, jak funguje podvědomí a nakolik řídí naši mysl. S čím ti pomohu  https://www.lecivykruh.cz/

Pokud potřebuješ pomoc i ty, je možno sjednat 20 min. konzultace zdarma, kde tvůj problém probereme a já ti navrhnu řešení https://www.lecivykruh.cz/eft-terapie-kontakt/

webinář Jak nám podvědomé programy a bloky brání žít náš potenciál? zdarma ke stažení zde:

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.