Co nemůže být vyjádřeno slovy, vtiskne se do tvého těla

Nevyjádřené emoce se otiskují do těla jako potlačení volného proudění energie.

Téměř každý si ze svého dětství nese nějaké emoční zranění . Nevyjádřené emoce se otiskují do těla jako potlačení volného proudění energie bránící člověku uskutečnit skutečný potenciál. „Vyjádříš-li to, co máš v sobě, tě zachrání. Nevyjádříš-li to, co tě tíží, vtiskne se to do tvého těla jako potlačení volného proudění energie bránící uskutečnit tvůj skutečný potenciál“.
Emoce jsou slova těla, kterým je třeba pozorně naslouchat.
V běžném životě často svoje emoce potlačujeme, utíkáme před nimi a skrýváme je, protože se obáváme, že tak ztratíme kontrolu. Jsme tomu tak naučeni ze svého dětství, kdy jsme slýchávali: nebreč, neřvi, zklidni se, nepřeháněj, nepředváděj se, neotravuj, nevyrušuj… a tak dále. Naučili jsme se držet své emoce pod pokličkou. Jenže to, co se nevyjádří navenek a je potlačeno, se vtiskne do našeho těla, což se mnohdy projeví ve formě chronických nemocí, psychosomatických potíží nebo problémů ve vztazích. Freud a Jung zdůrazňovali, že příčina neuróz se zakládá na potlačovaných emocích.

Emoce oživují stará zranění z dětství, aby mohla být vyléčena

Naše emoce nás informují o stavu našich potřeb a slouží k tomu, aby byla uspokojena nějaká naše potřeba. Dle B. Rancourta nám emoce umožňuje pohlížet na naše potřeby, protože nás informuje o tom, do jaké míry cítíme zklamání nebo uspokojení. Emoce nám otvírají dveře do minulosti, když oživují stará zranění z dětství, aby mohla být vyléčena. Díky projevené emoci můžeme lépe zvládnout aktuální situaci a vyřešit někdejší konflikt. Přitom platí, že intenzita emoce a její neúměrnost k události obvykle naznačuje, že jde o opakování minulosti (B. Rancourt, Zbavit se minulosti).
K rozpoznání minulosti oživené nějakou současnou situací, tj. toho, zda se emočně ocitáme v minulosti anebo přítomnosti nám pomohou zjistit tyto otázky: Je emoce úměrná situaci? Slouží mým potřebám? Má tato emoce sklon se v podobným situacích opakovat? Dožaduje se zde uspokojení potřeba dospělého anebo se jedná o potřebu zraněného dítěte, které se skrývá v dospělém těle?

Máme na výběr: buď donekonečna odehrávat tytéž  bolestné reakce anebo dávná emoční zranění vyléčit

Například pokud žena těžce nese znovu stále se opakující scénář s partnerem, který se jí neozval ve smluvenou dobu, otevírají se jí dveře do podobné bolestné situace v dětství, kdy její otec nikdy nedodržel, co slíbil. Její přehnaný hněv na partnera se však mnohem více vztahuje na jejího otce, než na jejího partnera, který v ní jen probudil bolestnou situaci prožitou v minulosti.
Propojení mezi minulostí a přítomností zároveň vytváří most mezi podvědomím, v němž působí otisky emočních stop a vědomím, které je deformováno intenzitou prožíváním dané emoce. Pokud rozpoznáme, že intenzita dané emoce nepřiměřeně deformuje vnímání události, máme na výběr dvě možnosti: buď se nechat unést minulostí a donekonečna odehrávat tytéž bolestné reakce anebo dávná emoční zranění vyléčit.
Dokážeme-li dát vědomou pozornost našim emocím, objevíme radost z nastoupené cesty vnitřního klidu a eliminace starých vzorců jednání. Budeme více otevřeni hravosti, radosti, náš život budeme žít více spontánně a s lehkostí. Pokud plně integrujeme svoje vnitřní dítě do svého života, zpestříme a zkvalitníme si prožívání našich vztahů, ať již partnerských, pracovních, přátelských či vztahů s našimi dětmi a vnoučaty.

Jsem certifikovaná EFT terapeutka a lektorka s výcvikem přímo u zakladatelky EFT v ČR, , která je žačkou tvůrce metody G.Craiga. Řadu let se věnuji vlivu prostředí na osobnost člověka. Fascinuje mě, jak funguje podvědomí a nakolik řídí naši mysl. S čím ti pomohu https://www.lecivykruh.cz/

Pokud potřebuješ pomoc i ty, je možno sjednat 20 min. konzultace zdarma, kde tvůj problém probereme a já ti navrhnu řešení https://www.lecivykruh.cz/eft-terapie-kontakt/

webinář Vnitřní dítě zdarma ke stažení zde:

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.