Odpuštěním k osvobození

To, že někomu, kdo nám ublížil, odpustíme, neznamená, že schvalujeme jeho činy, za ty on nese svoji vlastní zodpovědnost v rámci své cesty.

Odpuštění je ctností srdce

Odpuštěním projevujeme jednu z ctností srdce, díky níž jsme otevření soucitu a pochopení toho, proč daný člověk jednal v dané situaci tak, jak jednal.
Odpuštěním nepopíráme, že nám bylo ublíženo, ale uvědomujeme si nové souvislosti, díky nimž jsme připraveni podívat se na danou bolestnou situaci z jiné perspektivy.

Odpuštění snímá břímě minulosti

Odpuštěním druhým, ale i sobě ze sebe snímáme břímě minulosti, která již nad námi nemá moc.

Detox těla i mysli od hořkosti

Aktem vědomého odpuštění zabráníme tomu, aby hořkost ve spojitosti s ublížením nadále toxikovala naše tělo i mysl.