Co jsou vnitřní, citová zranění z dětství a proč s nimi pracovat?


V dětství utrpěná emoční zranění negativně ovlivňují prožívání našeho života

Vnitřní, citová zranění se projevují jako sebesabotující, podvědomé programy, mentální bloky a přesvědčení, které si neseme z našeho dětství.
Tato v dětství utrpěná emoční zranění negativně ovlivňují prožívání našeho života, způsobují nám problémy ve vztazích, v zaměstnání a mohou vyústit ve zdravotní obtíže, které mají často psychosomatický základ. Projevují se negativně v našem chování a jednání, máme sklon k sebepodceňování, nedaří se nám naplno využívat svůj potenciál, nezřídka se objevují i známky deprese. V dětství jsme byli rodiči a dalšími autoritami jakožto slabší, kteří se nemohou účinně bránit, kritizováni, ponižování, opuštěni, zrazeni .

Podle typu zranění, které jsme utrpěli, si nasazujeme masky

L. Bourbeau uvádí pět typů citových zranění, která člověku brání být sám sebou: odmítnutí, opuštění, ponížení, zrada, křivda (L. Bourbeau, Uzdrav svá vnitřní zranění). Podle typu zranění, které jsme utrpěli, si nasazujeme masky, skrze které se nás naše ego snaží uchránit od dalšího zranění. Masku si nasazujeme tehdy, když nechceme dát najevo svoji zranitelnost a proto, abychom udrželi svá dávná vnitřní zranění pod kontrolou. Vnitřní zranění se dá přirovnat ke zranění na ruce, kterému člověk nevěnuje pozornost, neléčí jej, ale omotá obvazem, aby se na něj nemusel dívat. Obvaz je v tomto případě maskou, skrze níž je předstíráno, že zranění neexistuje. Pokaždé, když tohoto člověka někdo vezme za ruku (přestože je chráněna zmíněným obvazem), způsobuje mu to bolest. Dokud svoje zranění na ruce nezačne léčit, bude trpět stále dokola.

Téměř každý si z dětství nese nějaké skryté zranění

Téměř každý si z dětství nese nějaké skryté zranění, které si ani nemusí uvědomovat, protože bylo zasunuto hluboko do podvědomé mysli. Na základě těchto našich dávných citových zranění zažíváme problémy s druhými lidmi, hledáme viníky, nemáme se dost rádi, zažíváme neúspěch, skepsi, neprožíváme plně život teď a tady, neustále se zabýváme minulostí. Prožíváme stále totožné problematické koncepty a interakce, ač pokaždé s jinými osobami, v jiných životních situacích. Tyto problémy nás upozorňují na to, co nemáme vyřešené, kde nejsme svobodní,  kde nejsme sami sebou. Na svět pohlížíme skrze jakousi clonu, která nám brání plně se poddat proudu života a žít jej podle svých představ.

Citová zranění se předávají z generace na generaci

Citová zranění se předávají z generace na generaci, jelikož naši rodiče a i jejich rodiče se v obtížné roli vychovatelů nevyhnutelně dopouštěli chyb, stejně jako i my ve své rodičovské roli. Chceme-li se sebou přestat zacházet tak, jak se s námi zacházelo kdysi, je třeba propustit to, co nám škodí a co nám již neslouží. Pokud najdeme odvahu a rozhodneme se s našimi citovými zraněními pracovat, dostaví se velká úleva. Bude se nám lépe dařit ve vztazích a v životě obecně, uvedeme do souladu sebe sama, pronikneme ke svému pravému, autentickému já, jako když začneme odlupovat jednotlivé slupky cibule.
To nám otevře cestu k nadhledu a pochopení širších souvislostí. Budeme si lépe vědomi svých kvalit a předností, což povede k jinému vnímání sama sebe, k uvědomění si své sebehodnoty a také k tomu, že jsme jedinečnou bytostí a to, že se někdy dopouštíme chyb, je lidské. Otevřeme se sebelásce a novým, svěžejším energiím, které tímto pozveme do svého života. Naše minulost se pro nás stane neutrální vzpomínkou, kterou budeme vnímat jako jednu ze zkušeností či lekci, chcete-li, na životní pouti naší duše.

Jsem certifikovaná EFT terapeutka a lektorka s výcvikem přímo u zakladatelky EFT v ČR, , která je žačkou tvůrce metody G.Craiga. Řadu let se věnuji vlivu prostředí na osobnost člověka. Fascinuje mě, jak funguje podvědomí a nakolik řídí naši mysl. S čím ti pomohu https://www.lecivykruh.cz/

Pokud potřebuješ pomoc i ty, je možno sjednat 20 min. konzultace zdarma, kde tvůj problém probereme a já ti navrhnu řešení https://www.lecivykruh.cz/eft-terapie-kontakt/

webinář Vnitřní dítě zdarma ke stažení zde:

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.