Absolvovala jsem výcvik přímo u Sindy Katayama, která je žačkou tvůrce metody EFT terapie G. Craiga a zakladatelkou EFT v ČR. EFT obvykle rychle dosahuje skvělých výsledků, funguje na principu odťukávání frází na určitých bodech na těle, kterými prochází meridiány. EFT terapie je jednou z nejúčinnějších metod pro ty, kteří chtějí efektivně a přitom šetrně odstranit bloky, odbourat strachy, úzkosti, zvýšit sebevědomí, řešit vztahové problémy, traumata, citová zranění, deprese, hubnutí, závislosti, bolest aj. 

EFT (techniky emoční svobody) svými výsledky daleko přesahuje konvenční způsoby terapie a léčení, už mnohokrát pomohlo i tam, kde všechny ostatní metody selhaly. EFT funguje komplexně, lidské tělo pojímá jako systém myšlenek, emocí, energií a vzpomínek. Vychází z předpokladu, že příčinou negativních emocí je porucha v našem energetickém systému. 

EFT je bezpečnou a velmi efektivní psychoterapeutickou technikou, při níž se odbourávají energetické bloky, které negativně ovlivňují psychiku a jsou příčinou mnoha onemocnění. EFT terapie odstraňuje negativní emoce či bolest, používá se k uvolnění a transformaci emocí následkem traumatických a jiných problémových událostí v životě, které jsou zasuté v podvědomí a které negativně ovlivňují psychiku a fyzické zdraví. EFT dokáže přepisovat programy a scénáře, které negativně ovlivňují náš život a je klíčem k uplatnění skrytého potenciálu. Odstraněním negativních emocí dochází ke zlepšení nebo úplnému vymizení mnoha obtíží a nemocí. 

Jak EFT terapie se mnou probíhá?

Objednáš si termín, setkání probíhá osobně nebo on-line. Nejprve analyzuji problém soustavou otázek a poté tvořím výstižné fráze, které spolu s poklepem na body na těle, kterými prochází meridiány, odstraní příčinu problému z podvědomí nebo negativní emoce či pocity a tím dojde k přenastavení mysli a neutralizaci ve vnímání. Při osobním setkání poklepávám spolu s frázemi na klienta já, při on-line setkání klient odťukává fráze na bodech svého těla podle mne.  I jedno či dvě sezení EFT dokáže vyřešit spoustu věcí.

EFT terapie

EFT terapie efektivně a přitom šetrně řeší:

 • strachy, bloky, limity, fobie, úzkosti, stres
 • nízké sebevědomí 
 • zranění z dětství a z partnerských vztahů
 • traumata, pocity viny
 • negativní emoce a pocity
 • problémy ve vztazích (partnerské, rodinné, pracovní, s vrstevníky)
 • depresivní stavy
 • šikana ve škole a na pracovišti
 • nadváhu, alergie,  bolesti, závislosti, chronické a vážné nemoci
 • postcovidové potíže aj.
 • Co lidé v EFT terapii nejčastěji řešili?:
 • problémy ve vztazích (hádky v partnerském vztahu, problém s nastavováním hranic, problémy v komunikaci s partnerem, žárlivost, rozchod s partnerem, porozvodové problémy, komunikační bloky v rodině, vztah s dětmi, pocity viny ve vztahu k dítěti, nesoulad v rodině, nesoulad se sourozenci)
 • bloky při rozjezdu podnikání, mindset (sebedůvěra, strach, že nejsem dost dobrá/ý, finanční bloky, strach být vidět, strach z veřejného projevu, strach natáčet videa a podcasty, strach z kritiky, strach ze selhání, strach z dostatečné nekompetentnosti a odbornosti, překážky a komplikace v podnikání, strach z neúspěchu, strach z úspěchu, strach opustit stávající práci, perfekcionismus, problém s dotahováním věcí a termín, stres a přepětí)
 • strachy a fobie v běžném životě (agorafobie, strach z cestování, strach o zdraví, strach z řízení, strach z očkování a z nemoci, strach po úrazu, strach z operace, strach z výšek, strach z plavání, strach z neúspěchu u pracovního pohovoru, strach z mezinárodního konfliktu)
 • zpracování vztahu k rodičům (vztah k matce, vztah k otci, citová zranění z dětství)
 • závislosti (emoční jedení a strategie hubnutí, kouření, alkohol)
 • traumatické zážitky, potraty,  sex. zneužití, depresivní stavy
 • problémy se sociální adaptací, šikana od vrstevníků a další.
I toto a mnoho dalšího se mnou můžeš vyřešit i ty. Průběh a délka terapie je individuální, většinou postačí na daný problém jedna terapie, u hlubších problémů je třeba další sezení. Individuální terapie EFT se mnou odstraní i problémy, bloky a přesvědčení, které se nedaří vyřešit po několik let.

 Na konzultaci probereme tvůj problém,   zodpovím tvé dotazy a navrhnu řešení.