Role vztahu s otcem v prožívání partnerských vztahů ženy

Jak vztah k otci ovlivňuje prožívání partnerských vztahů ženy?

Mezi výběrem partnera a tím, jak žena prožívala v dětství svůj vztah k otci, existuje určitá spojitost. Do svého života si přitahujeme takové partnery, kteří jsou většinou odpovědí na to, jaké podvědomé programy si neseme z dětství.

Podvědomé programy se manifestují jako určitá přesvědčení, která mají na náš život obrovský vliv. Ve většině případů u žen existuje souvislost mezi tím, co prožívají ve svých vztazích a vztahovým naprogramováním, které si ve svém podvědomí přinášejí ze své minulosti.

Obdobné emoce prožívané s otcem bude žena pravděpodobně zažívat i v partnerství

Zde platí princip, jaké emoce žena prožívala se svým otcem, obdobné emoce bude zažívat i ve svém partnerství. Jsou to právě emoční prožitky z dětství, které se zakódovaly do podvědomí ve formě emočních vzorců a fungují jako životní přesvědčení, které se projevují v chování v oblasti partnerství. Pokud žena například od svého otce zažívala odmítnutí, necítila lásku a přijetí, stejné emoce bude pravděpodobně zažívat i u svého partnera, dokud tento podvědomý program nebude odhalen a změněn ve zdravé, vědomé prožívání partnerského vztahu.

Odhalení podvědomých programů a přesvědčení z dětství

Proto je důležité, aby žena pracovala na odhalení svých podvědomých emočních programů a nesprávných přesvědčení, které vznikly v období dětství či dospívání a nastavila si programy nové, které budou v souladu s jejími tužbami, zbavené nadvlády emocionální zátěže z minulosti.
Pokud se ženě ve vztazích opakují dokola podobné situace, je třeba odhalit, proč si do života přitahuje určitý typ mužů. Partnerský život nám přináší nespočet zkušeností a obvykle partneři jsou našimi největšími učiteli, které si do života přitahujeme. Díky nim můžeme povyrůst a když pochopíme, co jsme se měli v určitém vztahu naučit, můžeme se posunout vpřed. Změní se tak i naše vyzařování, díky němuž se změní i chování našich protějšků směrem k nám.

Jsem certifikovaná EFT terapeutka a lektorka s výcvikem přímo u zakladatelky EFT v ČR, , která je žačkou tvůrce metody G.Craiga. Řadu let se věnuji vlivu prostředí na osobnost člověka. Fascinuje mě, jak funguje podvědomí a nakolik řídí naši mysl. S čím ti pomohu https://www.lecivykruh.cz/

Pokud potřebuješ pomoc i ty, je možno sjednat 20 min. konzultace zdarma, kde tvůj problém probereme a já ti navrhnu řešení https://www.lecivykruh.cz/eft-terapie-kontakt/